Antibiotikaresistens undersøgelse

Til alle sundhedsfaglige - læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og medhjælpere m.fl. Det Europæiske Center for Infektionskontrol (ECDC) har lanceret et spørgeskema om sundhedsprofessionelles mening og viden om antibiotikaresistens (AMR)

Målet med undersøgelsen er at få forståelse for sundhedsprofessionelles kendskab til AMR. Tidligere studier har især fokuseret på medicinstuderende og borgere generelt. Dermed mangler man information fra en super vigtig målgruppe. 

Vi håber derfor, at du vil afsætte et par minutter til at svare på spørgeskemaet, der findes på ECDC's hjemmeside, hvor du også kan læse mere om AMR og kampagner herom.