Nyhed

Sundhedsdatastyrelsen har undersøgt forbruget af systemisk antibiotika til børn mellem 0-4 år under covid-19-nedlukningen.

Nedlukningen startede den 16. marts 2020, og efter påskeferien genåbnede daginstitutionerne langsomt. Genåbningen forudsatte pasning af børn i mindre grupper og fordelt på større arealer.
Hos børn anvendes systemisk antibiotika for størstedelens vedkommende mod luftvejsinfektioner, og forbruget af antibiotika er sæsonbetonet og derfor højere om vinteren end om sommeren.

Hovedresultater af undersøgelsen:

  • Nedlukning af daginstitutioner og foranstaltninger for at mindske smittespredningen under covid-19 kan aflæses i færre indløste recepter på antibiotika til 0-4 årige børn. Faldet ses fra marts 2020 sammenlignet med samme periode i tidligere år.
  • Fortsat lavt forbrug af antibiotika hos småbørn trods genåbningen af daginstitutionerne fra midten af april.
  • Forbruget af antibiotika hos småbørn er lavere lige efter ferieperioder.

Antibiotika - tal og analyser, Sundhedsdatastyrelsen