Overvågning og forskning 

Referenceafsnittet for antibiotikaresistens er en del af infektionsberedskabet og hører til afdelingen for bakterier, parasitter og svampe.
Referenceafsnittets kerneopgaver er at overvåge forekomsten af resistente bakterier i mennesker i Danmark samt at forske i resistensformer og spredningsmekanismer i disse.

Overvågningen baserer sig dels på indberetningen af resistente infektioner, dels på undersøgelser af de resistente isolater, som afsnittet modtager fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. For stafylokokkernes vedkommende går overvågningen helt tilbage til 1960´erne, mens overvågningsprogrammet DANMAP blev etableret i 1995.

Forskningen omfatter beskrivelse og karakterisering både af bakterierne og af deres resistensgener, samt undersøgelser af bakteriernes sygdomsfremkaldende egenskaber og evne til spredning. Afdelingen har speciale i forskning i stafylokokker og MRSA, i enterokokker samt i Gramnegative stave, såsom E. coli og K. pneumoniae og plasmidbåren resistens i disse. De seneste år er forskningsområdet udvidet til også at omfatte VRE og CPO.

Du kan læse mere om vores overvågnings- og forskningsprogrammer til venstre i menuen.
Her på sitet kan du derudover læse om andre humant vigtige bakterier og svampe, som SSI forsker i eller overvåger.

Forskningsnyhed Multiresistente bakterier 02

Fagchef Anders Rhod Larsen fortæller om forskningsprojektet