Overvågningen af MRSA i Danmark

MRSA overvåges i Danmark af Statens Serum Institut.

I Danmark er MRSA blevet overvåget på Statens Serum Institut siden 1961, og siden 1988 er der systematisk indsamlet en MRSA prøve med MRSA-bakterier fra hver person, der er fundet smittet med MRSA.

Epidemiologiske data er indhentet på alle personer siden 1999, og siden 2006 har MRSA været anmeldepligtigt både laboratoriemæssigt og klinisk. For hver MRSA positiv person indsendes en bakterieprøve til Statens Serum Institut, hvor de subtypes. Læs mere om typebestemmelse af MRSA.

Den behandlende læge indsender kliniske oplysninger, herunder om den smittede har været i kontakt med andre personer, der er smittet med MRSA, om man har været indlagt på hospital i udlandet, og om prøven er blevet taget, fordi patienten har en infektion.

Statens Serum Institut kan på denne baggrund overvåge, hvor mange patienter, der smittes med MRSA i Danmark, samt overvåge hvilke kliniske og epidemiologiske faktorer, som er forbundet med at få MRSA som fx køn og alder, hvilke smitterisici patienterne har, herunder om smitten er hospitalserhvervet, eller om der er kontakt til husdyr, og om der har været infektion på diagnosetidspunktet.

Overvågning af blodforgiftninger

Blodforgiftninger med S. aureus og MRSA (bakteriæmi) overvåges via et frivilligt samarbejde mellem SSI og landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Denne ordning har fungeret siden 1960, og det vurderes, at et isolat fra ca. 90 % af blodforgiftninger bliver indsendt til SSI. Død i forbindelse med MRSA bakteriæmi overvåges kvartalsvist i form af antal patienter døde indenfor 30 dage via data fra CPR-registeret. 

Ud over denne bakteriæmiovervågning, er der ingen overvågning af MRSA patienter efter diagnosetidspunktet.

Antallet af nye MRSA tilfælde fordelt på landsdel, alder, køn og MRSA subtype opdateres løbende her på ssi.dk. Data rapporteres desuden i EPI-NYT og i den årlige DANMAP-rapport. Antallet af MRSA fra blod rapporteres desuden til EARS-NET under ECDC.

Læs om bakteriæmiovervågningen fra 2017 i Staphylococcus aureus bacteraemia - Cases in Denmark 2017

Læs om bakteriæmiovervågningen fra 2017 i Staphylococcus aureus bacteraemia - Cases in Denmark 2017