MRSA og methicillinresistens

Methicillinresistens skyldes et af de 2 gener mecA- eller mecC. De to gener er ikke naturlige for stafylokokker, men er engang overført fra en anden bakterieart.

For at S. aureus kan blive methicillin-resistent (dvs. kan modstå, og dermed ikke behandles med methicillin o.lign.) kræves det, at bakterien importerer et af de 2 gener mecA- eller mecC.

Antibiotikapåvirkning af en S. aureus kan således ikke i sig selv gøre den til en MRSA, men det kan fremme overlevelse af allerede eksisterende MRSA-stammer (selektion) og formentlig også fremme udveksling af genet mellem stafylokokker.

mecA og mecC genet sidder altid placeret i en såkaldt kassette (en ”klynge”) af gener (Staphylococcus Cassette Chromosome mec = SCCmec). Disse kassetter kan desuden indeholde andre resistens-gener både antibiotikaresistens og resistens mod metaller fx zink, som igen kan fremme selektion af MRSA (co-selektion).  Der er til dato beskrevet 11 forskellige hovedtyper af disse kassetter.