Stafylokok rapporter

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens udgiver hvert år en rapporter med beskrivelser og kliniske karakteristikker af Staphylococcus aureus (S. aureus) i Danmark. Rapporter om stafylokok bakteriæmier fra 2012 og frem er tilgængelige herunder i pdf-format. Årsopgørelser af MRSA tilfælde i Danmark fra 2013 til 2020 er også tilgængelige herunder.

Staphylococcus aureus bakteriæmi rapporter (SAB)

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens (RAR) udgiver hvert år en rapport med beskrivelser og kliniske og epidemiologiske karakteristikker af Staphylococcus aureus (S. aureus) bakteriæmier i Danmark. Rapporterne bygger på den frivillige indsendelse af isolater fra de kliniske mikrobiologiske afdelinger, et samarbejde der har fungeret i over 50 år. Rapporterne fra 2012 og frem er tilgængelige i pdf-format nedenfor.

 

MRSA årsopgørelser

RAR udgiver også opgørelser over nye danske MRSA tilfælde. Disse kan ses via link nedenfor.

 

Opgørelse over blodforgiftning med MRSA

RAR opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse. De seneste opgørelser kan findes her: