Typebestemmelse af MRSA

Der findes mange forskellige undertyper af stafylokokker. De forskellige undertyper kan have særlige karakteristika, hvor nogle først og fremmest findes hos mennesker, mens andre først og fremmest findes hos dyr.

S. aureus kan inddeles i forskellige undertyper fx MLST (Multi Locus Sekvens Typning), hvor 7 gener analyseres og sammenlignes. Disse gener er ret stabile, og MLST-typning kan derfor bruges til at følge bakterieforekomst over tid. MLST subtyperne (ST typer) kan samles i relaterede ”familier”. Disse familier kaldes klonale komplekser (forkortet CC efter det engelske clonal complexes).

Desuden anvendes typning af spa genet (t-typer). Dette gen koder for et protein, der sidder på overfladen af S. aureus, og er ganske variabelt. Der er derfor mange flere t end ST typer.

Underinddelingen i bestemte CC, ST eller t-typer er afgørende for sammenligning af stafylokokker fx i forbindelse med smitteopsporing men også for karakteriseringen af den enkelte S. aureus, idet typerne ofte er forbundet med bestemte karakterer som fx toksiner, og andre sygdomsfremkaldende faktorer.

Nomenklatur (navngivning) vedr. t og ST typer varetages af organisationer i henholdsvis Tyskland (t-typer) og England (ST typer). Herved sikres, at samme navngivning bruges i hele verden. De enkelte typer navngives i den rækkefølge, de er fundet (t001, t002…14381: hhv. ST1, ST2… ST2990, december 2014). Der er ikke nogen simpel sammenhæng hverken mellem de enkelte t-typer eller de enkelte ST typer.