Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens

Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens modtager isolater fra resistente bakterier fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Har du spørgsmål vedr. specifikke organismer eller antibiotikaforbrug og - resistens, kan du finde kontakter her.

Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens har national referencefunktion for bakterier med resistens overfor særlige antibiotika. Laboratoriet modtager således vancomycin- og linezolid- resistente enterokokker (VRE og LRE), extended spectrum betalaktamase og carbapenemase producerende organismer (ESBL og CPO) samt methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.
Laboratoriet modtager også alle S. aureus isolater fra bakteriæmier (SAB) til national overvågning, smitteopsporing og forskning. Funktionen indbefatter artsidentifikation, typning og karakterisering af bakterie-isolaterne.

Derudover står laboratoriet for overvågning af udviklingen i antibiotikaforbruget og antibiotikaresistens i mennesker (DANMAP).

Kontaktpersoner
MRSA og stafylokokker Anders Rhod Larsen: arl@ssi.dk3268 8674
Andreas Petersen: aap@ssi.dk3268 8168
VRE, LRE, ESBL og CPO

Anette Hammerum: ama@ssi.dk3268 3399
Henrik Hasman: henh@ssi.dk, 3268 8664

Antibiotikaforbrug og -resistens (DANMAP)
Anders Rhod Larsen: arl@ssi.dk3268 8674