ESBL-producerende bakterier

ESBL-producerende bakterier er resistente overfor en stor gruppe af almindeligt anvendte antibiotika, der rækker fra bredspektrede penicillin præparater til mere specialiserede antibiotika som cefalosporiner. Dette gør det vanskeligere at behandle og forebygge infektioner.

ESBL (Extended Spectrum Beta-Laktamase) er betegnelsen for et enzym i bakterier, der kan nedbryde visse typer af beta-laktam antibiotika. Det er nedbrydningen af beta-laktam-et, der gør bakterien resistent overfor antibiotika.
De ESBL-producerende bakterier kan deles op i to hovedgrupper:

  1. Tarmbakterier, som f.eks. E. coli, Klebsiella pneumoniae og Salmonella

  2. Miljøbakterierne Acinetobacter baumannii og Pseudomonas auroginosa

Der findes mange forskellige beta-laktamaser. De inddeles i grupper afhængigt af hvilke beta-laktamer antibiotika, de nedbryder. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) er bredspektrede beta-laktamaser. ESBL-producerende bakterier kan nedbryde følgende beta-laktam antibiotika: penicillinerne, cefalosporinerne, carbapenemerne og monobactamerne.

I Danmark og på verdensplan er der - indenfor de seneste 10 år - set en stigende forekomst af ESBL-producerende E. coli og ESBL-producerende K. pneumoniae, men resistensen kan også overføres til andre beslægtede bakterier som fx salmonella-bakterier mv (for yderligere information se DANMAP rapporterne). De ESBL-producerende bakterier er ofte også resistente overfor andre antibiotika (ikke-beta-laktam antibiotika), typisk gentamicin og fluorokinoloner. Behandling kan derfor blive vanskelig, da udvalget af effektive antibiotika er begrænset.

Infektionshygiejniske retningslinjer for ESBL-producerende bakterier

Omkring de infektionshygiejne for ESBL-producerende bakterier henvises der til: Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren (PDF)