Resistens ved invasive Haemophilus influenzae infektioner

Invasive infektioner med bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) er under lovpligtig overvågning i Danmark, idet Hib er en del af børnevaccinationsprogrammet. Alle fundne tilfælde skal indberettes og bakterie-isolatet indsendes til SSI, hvor bakterien bliver serotypebestemt. Der er desuden tradition for frivillig indsendelse af alle andre invasive undertyper af Haemophilus influenzae.
I DANMAP rapporten for 2017 er overvågningen beskrevet for første gang. 

Invasive infektioner med Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae hører til den normale bakterieflora i luftvejene, men kan især hos meget små børn forårsage alvorlig infektion i strubelåget og hos både børn og ældre forårsage lungebetændelse og invasive infektioner som blodforgiftning og meningitis. H. influenzae findes i fem kapselbærende serotyper, benævnt a til e, samt i typer uden kapsler (non-kapsulære). Type b er forbundet med mest alvorlig sygdom og hører derfor til børnevaccinationsprogrammet.

Tilfælde med invasive infektioner med typen Hib er anmeldepligtige og bakterie-isolater fra disse infektioner skal sendes til SSI til typebestemmelse. SSI modtager derudover også isolater af andre typer, der sendes på frivillig basis. 

Overvågning af de invasive infektioner viser at der årligt forekommer omkring 120 alvorlige tilfælde med H. influenzae i Danmark. Blodforgiftning udgør omkring 90 % af alle tilfældene. Grundet indførslen af Hib børnevaccinen skyldes ca. 75 % af tilfældene i dag de non-kapsulære typer.   

Vaccination mod Haemophilus influenzae serotype b (Hib)

Vaccination mod H. influenzae type b (Hib) blev indført i 1993. Først som en selvstændig vaccine, men siden 2002 som en del af kombinationsvaccinen med difteri, stivkrampe, kighoste og polio, (Di-Te-Ki-Po-Hib). Den gives ved 3, 5 og 12 måneders alderen. Før vaccinationen mod Hib blev indført, sås der årligt omkring 60-80 tilfælde af Hib meningitis blandt små børn under 5 år. Dette tal er siden introduktion af vaccinen faldet til mellem nul og to tilfælde årligt. 

Vaccinen beskytter ikke mod de andre typer af H. influenzae, men kun 2-6 % ses blandt små børn under 5 år, mens de fleste tilfælde af invasive infektioner med H. influenzae ses blandt ældre i alderen 60 og opefter (>60%).  

Antibiotikaresistens i invasive Haemophilus influenzae

Siden 2022 er resistensforekomsten opgjort i DANMAP rapporten www.danmap.org, på baggrund af genetisk resistens ekstraheret fra WGS data, samt fænotypisk resistens vurderet ud fra laboratoriedata i Den Danske Mikrobiologidatabase, MiBa. For H. influenzae er det især relevant, at vurdere følsomheden for betalaktam antibiotika som skyldes ß-lactamaser, og mutationer i proteinet PBP3 som kan opdeles i 4 forskellige betalaktam følsomheds mekanismer:

BLNAS=beta-lactamase-negative ampicillin-susceptible
BLPAR=beta-lactamase positive ampicillin-resistant
BLNAR=beta-lactamase negative ampicillin-resistant
BLPACR=beta-lactamase-positive amoxicillin-clavulanic acid-resis
tant

I 2022 blev der påvist betalaktam resistens i 30% af de 96 undersøgte invasive isolater, fordelt på 70% BLNAS, 19% BLNAR, 9% BLPAR og 2% BLPACR.

Der var 100% overensstemmelse mellem genetisk og fænotypisk betalaktam resistens.

For spørgsmål vedr. H. influenzae kontakt venligst:

Hans-Christian Slotved
T: 3268 8422 @: hcs@ssi.dk

Kurt Fuursted
T: 3268 3719  @: kfu@ssi.dk

Tine Dalby

Kontakt

Tine Dalby, Seniorforsker, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
@. tid@ssi.dk Se profil

Kurt Fuursted

Kontakt

Kurt Fuursted, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Luftvejsinfektioner, meningitis & STI
T. 32683719 @. kfu@ssi.dk Se profil