Linezolid-resistente enterokokker (LRE)

Linezolid er et af de få antibiotika, der kan bruges til behandling af alvorlige infektioner med vancomycin-resistente enterokokker. Linezolid er klassificeret som et kritisk vigtigt antibiotikum af WHO. Desværre kan enterokokker også udvikle resistens overfor linezolid. Både i Danmark og internationalt er der observeret linezolid-resistente enterokokker.

Linezolid er et antibiotikum, der kan bruges til behandling af alvorlige infektioner med vancomycin-resistente enterokokker. WHO har klassificeret linezolid som et kritisk vigtigt antibiotikum (Critically Important Antimicrobials for Human Medicine, WHO).
Linezolid resistens kan opstå spontant i bakterierne ved længere brug af linezolid. Mutationer ses da i de kromosomale 23S rRNA gener. Resistens findes også i form af overførbare resistensgener. Der er fire kendte linezolid-resistensgener; cfr, cfr(B), optrA og poxtA.

På SSI er der en overvågning af linezolid-resistente enterokokker (LRE). Her kan alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger på frivillig basis sende deres LRE-isolater til den nationale overvågning. Isolaterne bliver helgenom sekventeret og der undersøges efterfølgende for de kendte mutationer og gener, der giver linezolid resistens samt sekvenstypebestemmelse.

Anette M. Hammerum

Kontakt

Anette M. Hammerum, Fagchef, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32683399 @. ama@ssi.dk Se profil