Resistens ved invasiv pneumokoksygdom

Invasiv pneumokoksygdom (IPS) er under lovpligtig overvågning i Danmark. Når et tilfælde af IPS bekræftes, skal der således indsendes et bakterieisolat til SSI, hvor bakterien bliver serotypebestemt og analyseret for antibiotikaresistens.
Omkring 94% af IPS isolaterne er penicillin følsomme, resten viser nedsat følsomhed. Læs mere i DANMAP-rapporterne.

IPS er en fællesbetegnelse for infektioner med pneumokokker (Streptococcus pneumoniae), der er gået i blodet og dermed giver sygdomme som især blodforgiftning og meningitis (Se mere i sygdomsleksikon).
I de seneste år har der været omkring 500 - 600 tilfælde af IPS i Danmark, og det er især de ældre og de helt små børn, der rammes. Blodforgiftning er den hyppigste type af IPS og udgør omkring 85% af alle tilfælde.

Pneumokokker er en del af normalfloraen i næsesvælget hos især mindre børn, men pneumokokker kan også forårsage infektioner såsom lungebetændelse, mellemørebetændelse, bihulebetændelse og IPS.
Der kendes til mere end 100 forskellige serotyper af pneumokokker.

 

Vaccination mod pneumokokker

Vaccination mod pneumokokker har været inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram siden 2007. Først med en vaccine, der dækkede syv hyppige serotyper (PCV7) og fra 2010 en vaccine, der dækker tretten hyppige serotyper (PCV13). Der vaccineres ved 3, 5 og 12 måneders alderen. Begge vacciner har haft en markant effekt på forekomsten af IPS. (Se opgørelse i EPI-nyt).

I 2022 blev to nye pneumokokvacciner godkendt til personer fyldt 18 år og derover. De to vacciner beskytter mod hhv. 15 (Vaxneuvance, MSD) og 20 forskellige pneumokokserotyper (Apexxnar, Pfizer). (Se opgørelse i EPI-NYT, uge 18/19 - 2022).

 

Antibiotikaresistens i pneumokokker

Som en del af overvågningen af IPS analyseres de indsendte bakterieisolater for antibiotikaresistens. Heraf rapporteres resistens for penicillin til DANMAP. Antibiotikaresistens i pneumokokker varierer meget mellem de forskellige serotyper, og visse serotyper er således næsten altid fuldt sensitive - hvorimod andre som oftest er resistente. Hvilke serotyper, der er dominerende, ændrer sig fra år til år - og sammenligninger af den totale resistens fra år til år skal derfor foretages varsomt.

Invasiv pneumokoksygdom er forårsaget af bakterien Streptococcus pneumoniae

Invasiv pneumokoksygdom er forårsaget af bakterien Streptococcus pneumoniae

For spørgsmål vedr. invasive Streptococcus pneumoniae kontakt venligst:

Hans-Christian Slotved
T: 3268 8422 @: hcs@ssi.dk

Kurt Fuursted
T: 3268 3719  @: kfu@ssi.dk