Resistent Mycobacterium tuberculosis (tuberkulose) 

Tuberkulose (TB) er en infektionssygdom, som altovervejende forårsages af bakterien Mycobacterium tuberculosis. Hvert år bliver ca. ti millioner mennesker syge, og ca. 1,6 millioner dør. Bakterien er dermed den mikroorganisme i verden, der forårsager flest dødsfald. Herudover er resistent TB er et tiltagende problem i store dele af verden, som besværliggør og fordyrer behandling og kontrol, og dermed svækker håbet om en verden fri for TB i nær fremtid.

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI er nationalt og internationalt reference- og speciallaboratorium for TB og mykobakterier. Den servicerer Danmark, Grønland og Færøerne, samt andre lande ”ad hoc” for WHO som internationalt WHO referencelaboratorie. Herudover indgår afdelingen i ECDC's europæiske referencelaboratorienetværk og European Society of Mycobacteriology.

Arbejdet udføres i et særligt fareklasse 3 sikkerhedslaboratorium, hvor der håndteres ca. 40.000 prøver årligt ved hjælp af mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder. Der foretages ca. 12.000 DNA-baserede resistensundersøgelser årligt, som suppleres med ca. 300 dyrkningsbaserede undersøgelser.

Du kan læse nærmere om afdelingens fokusområder på Forskning i tuberkulose og mykobakterier.

Hvad er resistent tuberkulose?

Der anvendes altid kombinationsbehandling, dvs. flere anti-tuberkuløse lægemidler samtidigt, når man behandler TB. Dette skyldes blandt andet, at man ved anvendelse af kun et stof hurtigt ser resistensudvikling og heraf følgende behandlingssvigt. Når det gælder TB bruges følgende definitioner om resistens (engelske termer): 

Resistenstyper i TB  
Monoresistens Resistens overfor kun et anti-TB stof
Polyresistens Resistens overfor > et anti-TB stof (bortset fra både isoniazid og rifampicin)
Multi-drug resistent (MDR) TB Resistens overfor både isoniazid & rifampicin (med eller uden anden resistens)
Rifampicin resistent (RR) TB Rifampicin-resistent TB - ofte proxy for MDR-TB, hvis der kun er undersøgt for rifampicin-resistens
Extensively-drug resistent (MDR/RR-TB) MDR-TB + resistens overfor et fluorquinolon OG min. et af stofferne bedaquiline og linezolid

Udbredelse af resistent tuberkulose i verden

I det meste af verden er den globale incidens af TB faldet. Men forekomsten af resistente TB stammer er en stor udfordring for TB kontrol, især i Østeuropa, Sydøstasien og det sydlige Afrika. De meget resistente former for tuberkulose, MDR- og MDR/RR-TB (se ovenfor), er nu rapporteret i alle verdens lande. WHO overvåger den globale udvikling, og udgiver hvert år en rapport omkring TB og resistent TB. Ca. 2,5-4,5 % af alle nye TB tilfælde er resistent TB. (2.3 Drug-resistant TB (who.int))
Ifølge CDC koster det under 100.000 kr. at behandle en ikke-resistent TB patient, hvorimod det koster ca. 1 mio. for en MDR-TB patient og 4 mio. for en MDR/RR-TB patient. Herudover er der tale om en meget langvarig og bivirkningstung behandling, hvorfor den globale udfordring er enorm. Desværre findes en stor del af resistensbyrden i dele af verden, hvor man har begrænsede ressourcer.  

Udbredelse af resistent tuberkulose I Danmark

I Danmark har der i mange år været registreret to til tre nye tilfælde af MDR-TB om året. Men for året 2022 har Statens Serum Institut registreret 12 tilfælde af MDR-TB i hele 2022. 11 af tilfældene er fra områder i verden med en høj forekomst af multiresistens (lande i Østeuropa, Sydøstasien og det sydlige Afrika). Et enkelt af de 11 tilfælde er danskfødt og har relation til en gruppe af patienter, som har smittet hinanden i Danmark. Smittekæden startede med et MDR-TB tilfælde i 2010 - en danskfødt person, som havde rejst i Sydøstasien. Aktuelt er der 7 sammenhængende MDR-TB tilfælde i smittekæden, som er det første eksempel på mere end blot sporadisk MDR-TB spredning i Danmark.
Selvom de absolutte tal for MDR-TB i Danmark er lave, bør man være opmærksom på den mulige stigning og på forekomsten af smittespredning i Danmark.

Smitteopsporing af tuberkulose i Danmark

I Danmark påvises resistent TB hurtigt, når først mistanken opstår. Siden 2017 har man i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI undersøgt alle prøver fra mistænkte patienter fra hele landet ved hjælp af hurtige DNA baserede metoder. Denne fremgangsmåde sikrer, at alle TB patienter får foretaget en hurtig resistensbestemmelse indenfor få dage, en såkaldt "genotypisk resistensbestemmelse". Dette reducerer potentielt forekomsten af komplikationer for den enkelte patient og spredning af resistent TB i samfundet.

Hver gang, at man opdager et nyt tilfælde af resistent TB, er det vigtigt, at man leder efter kilden og andre smittede og syge. Herved begrænser man spredningen af resistente stammer mest muligt og mindsker udbredelsen. Smittede personer kan tilbydes forebyggende behandling, som forhindrer sygdommen i at bryde ud. Syge personer kan tilbydes helbredende behandling.
 

Kan resistent tuberkulose helbredes?

I Danmark er vi i stand til at helbrede de fleste resistente TB patienter - selv MDR-TB og MDR/RR-TB. I resten af verden kan man kun helbrede omkring halvdelen af de ca. 500.000 MDR-TB patienter og endnu færre af MDR/RR-TB patienterne. Derfor er der brug for nye, mere effektive og hurtigere virkende medikamenter og behandlingsprincipper. En ny 6 måneders behandling er nu ved at blive indført i stedet for den tidligere meget lange behandlingstid på cirka 9-18 måneder. Dette kommer til at gavne fremtidige tuberkulose.

 

Forskning i resistent tuberkulose

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI forsker i resistent tuberkulose, læs nærmere på forskningssiden.

Tuberkuloselaboratoriet

Op til 75 år gamle frysetørrede mykobakterier i stor stammesamling. Kombineret med hundredvis af nye prøver hvert år samt omfattende registre over gamle og nye sygdomstilfælde. Det er grundlaget for den forskning, diagnostik og overvågning af tuberkulose og mykobakterier, der foregår i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil