Generelt om MRSA

I forbindelse med den danske overvågning af MRSA, klassificeres MRSA efter, hvordan person er blevet smittet.

Hospitalserhvervet MRSA (HA MRSA)

I Danmark fandtes MRSA i mange år stort set kun på sygehuse. Disse MRSA bakterier kaldes hospitalserhvervede eller HA-MRSA (Hospital Acquired MRSA).

I 1960'erne og 70'erne var det kun relativt få lande, som havde problemer med MRSA. Af disse var blandt andet Danmark, som var ramt af en større MRSA epidemi fra midten af 1960'erne til begyndelsen af 1970'erne. Epidemien blev bekæmpet, dels ved hospitalshygiejniske tiltag, dels ved restriktivt brug af antibiotika, og Danmark har siden haft en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA.

I starten af 1980'erne bredte nye MRSA stammer sig i det meste af verden inklusive mange europæiske lande og udgør fortsat et stort problem i dag.

Hospitals-associeret men påvist i samfundet MRSA (HACO-MRSA)

Flere og flere patienter behandles ambulant i sundhedsvæsenet og hvis man bliver indlagt, kan indlæggelsestiden være kortere end den tid, det tager at få et laboratoriesvar. Nogle patienter risikerer derfor at blive smittet med MRSA under behandling i sundhedsvæsenet, men MRSA bliver først fundet efter udskrivelse. Fundet udenfor hospital, men med oplysninger om, at behandling eller pleje fra det danske sundheds- eller socialvæsen er den formodede smittevej, bliver klassificeret som HACO.

Samfundserhvervet MRSA (CA-MRSA)

I slutningen af 1990'erne opstod der nye MRSA typer, som var bedre til at overleve uden for hospitalsmiljøet. Disse MRSA kaldes samfundserhvervede eller CA-MRSA (Community Acquired MRSA).

Disse bakterier har siden spredt sig hastigt over hele verden - og dette har helt ændret sygdomsmønster og risikoen for at blive MRSA positiv. Hvis der er brist i sygehushygiejnen, kan CA-MRSA også spredes på sygehuse. I DANMARK er CA-MRSA hyppigst forekommende og fortsat i stigning.

Husdyr-MRSA (LA-MRSA)

I 2005 opdagede man nye typer MRSA i husdyr (svin, kyllinger, kalkuner, kalve). Disse kaldes husdyr-MRSA eller LA-MRSA (Livestock associated MRSA). I Danmark kendes de også som svine-MRSA.

Disse bakterier blev først fundet i Frankrig og Holland, men blev hurtigt herefter fundet i det øvrige Europa inklusive Danmark samt i resten af verden. De findes primært hos svin, men er også fundet i en række andre dyr herunder sødmælkskalve, kyllinger, kalkuner og heste og en sjælden gang i malkekøer. I Europa tilhører de næsten udelukkende typen MRSA CC398, og denne type dominerer også i USA, mens MRSA CC9 dominerer i Asien.

I 2011 blev der fundet yderligere en type, der synes associeret til kontakt med dyr. Denne type indeholder en variant af resistensgenet - det såkaldte ”mecC” gen. Disse MRSA bakterier er efterfølgende i Danmark sporet tilbage til et tilfælde af blodforgiftning helt tilbage fra 1975. I Danmark observeres omkring 35-55 nye tilfælde pr. år af mecC MRSA hos mennesker.

I Danmark er MRSA hos dyr indtil nu stort set kun fundet i svin. Der er set en stigning i fund hos mink, mens enkelte tilfælde er observeret hos malkekøer og heste.Det første tilfælde i svin blev fundet i 2007, mens det første tilfælde af MRSA 398 i mennesker i Danmark kan spores tilbage til 2004. Fødevarestyrelsen overvåger MRSA hos danske husdyr.