Forebyggelse af smittespredning af MRSA

MRSA smitter via direkte og indirekte kontakt med personer og dyr, der er MRSA positive.

Alle stafylokokker, herunder MRSA, smitter først og fremmest via kontakt – det vil sige, at bakterierne kan bringes videre, når man rører ved nogen (mennesker og dyr), der bærer stafylokokkerne på hud eller slimhinde, eller når man rører ved noget, hvor stafylokokkerne er afsat på, fx ved at en rask smittebærer har rørt ved en genstand. Herefter kan MRSA videreføres til næsen ved berøring med hænderne.

Det er dog langt fra hver gang, man udsættes for MRSA, at man bliver egentlig bærer, dvs. at man har bakterien på sig minimum i dagevis.

Desuden forsvinder bakterien ofte spontant, såfremt man ellers er rask og ikke har sår eller hudforandringer som fx eksem. I praksis betyder det, at man har størst risiko for at blive bærer, hvis man bliver udsat for bakterien igen og igen (fx når man bor i samme husstand), mens risikoen for at blive bærer ved at blive udsat for MRSA en enkelt gang er meget lille.

Hænder er den vigtigste smittevej for MRSA. Det er hænderne, vi rører hinanden med, og dem vi spreder bakterier med i miljøet, når vi rører ved ting. God og hyppig håndhygiejne er derfor den vigtigste måde til at forhindre smittespredning.

  • God håndhygiejne er håndvask med sæbe samt at tørre hænderne med engangshåndklæde eller EGET håndklæde (hvert familiemedlem bør bruge sit eget håndklæde). Når hænderne er rene og tørre kan man eventuelt bruge hånddesinfektionsmiddel (håndsprit tilsat glycerol) - herved fjerner man MRSA bedst muligt.

Har man fået konstateret MRSA (gælder også, hvis du er rask bærer), er håndhygiejne meget vigtig.

Særlige forholdsregler ved indlæggelser

Er man smittet med MRSA og skal indlægges, så vil man - uanset årsagen til indlæggelsen - komme på en enestue, og personalet vil anvende handsker og kitler for at forhindre, at smitten spredes til andre patienter.

Hygiejneretningslinjer for sundhedspersoner, ansatte i plejesektor m.fl.

Der gælder særlige hygiejneretningslinjer for sundhedspersoner, der arbejder fx på hospitaler, i hjemmeplejen og i plejeboliger. Klik her for en oversigt med links til infektionshygiejniske retningslinjer.