MRSA infektioner

MRSA giver den samme slags infektioner som andre stafylokokker (S. aureus), der ikke er MRSA. De fleste MRSA-infektioner viser sig i huden, fx børnesår og bylder. MRSA giver sjældent alvorlig sygdom hos i øvrigt raske personer.

Hos mennesker, der i øvrigt er raske, giver MRSA først og fremmest infektioner i hud og bløddele, fx betændelse i sår, bylder og børnesår. Hos personer med svækket immunforsvar, fx kroniske sygdomme, er der en øget risiko for alvorlig MRSA-infektion, herunder blodforgiftning.

Mange indgreb og procedurer, der foretages på sygehuse, som for eksempel anlæggelse af katetre i blodårene, dræn samt operationer øger risikoen for stafylokokinfektioner. 

Behandling af MRSA-infektioner giver flere udfordringer sammenlignet med behandling af infektioner med stafylokokker, der ikke er resistente overfor antistafylokok penicilliner. Først og fremmest kan penicilliner ikke anvendes, hvilket normalt er 1. valg til behandling af stafylokokinfektioner. Det betyder, at der må anvendes specialantibiotika, som kan have svagere effekt, være dyrere, kræve længerevarende injektionsbehandling og/eller give flere bivirkninger.

Der findes dog ikke stafylokokker, der er resistente overfor alle typer antibiotika, og alle kan derfor sættes i behandling for infektioner, hvis antibiotika er påkrævet. Blodforgiftning med stafylokokker er dog så alvorlig en tilstand, at dødeligheden er over 20 % også for ikke-resistente stafylokokker.

Blodforgiftninger og dødsfald

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.
Opgørelserne er baseret på indberetninger fra landets hospitaler af S. aureus blodforgiftninger og MRSA tilfælde. Disse sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra CPR-registret. Tallene opgøres hvert kvartal. Der kan forekomme justeringer af tidligere kvartaler/år, hvis der fremkommer ny viden om de enkelte tilfælde.

Nye MRSA tilfælde og dødsfald i 2017 (foreløbige tal)

  Al MRSA Husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA  3579  1212 
Blodforgiftning 45 
Dødsfald (inden 30 dage)

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald

MRSA type Antal dødsfald
 t062/CC5 1
 t127/CC1
 t174/CC1
 t304/CC6/8
 t632/CC8
 t730/ukendt
 t15596/CC72

Nye MRSA tilfælde og dødsfald siden 2010

  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017
 MRSA                
 Smitte 1098  1294 1559 2093 2973 2973 3550 3579
 Blodforgiftning 21  20 20 31 57 30 41 45
 Dødsfald (inden 30 dage)  4 3 6 7 13 7 6 8
 Husdyr-MRSA (CC398)                
 Smitte 111  164 232 643 1277 1173 1249 1212
 Blodforgiftning 1 0 2 4 7 3 7 4
 Dødsfald (inden 30 dage) 0 1 2 2 1 1 0

 

De senest opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af Tal og grafer.