Husdyr-MRSA (svine-MRSA)

MRSA CC398 er en særlig type MRSA, som findes hos dyr og som kan smitte til mennesker. I Danmark er den først og fremmest fundet hos svin - deraf navnet svine-MRSA. Den kan dog også findes hos andre husdyr (fx mink, fjerkræ, heste og kvæg) og kaldes derfor mere generelt for husdyr-MRSA.

MRSA i husdyr blev først beskrevet i 1972. Indtil for ca. 10 år siden var fund af MRSA i husdyr dog sjældne. Da bakterierne var af ”humane” typer, menes det, at disse fund primært skyldtes smitte fra menneske til dyr.

Dette ændrede sig i 2005, hvor der blev beskrevet en ny MRSA subtype; MRSA CC398, som blev fundet både i svin og hos mennesker, der arbejdede med svin i både Holland og Frankrig. MRSA CC398 har efterfølgende spredt sig til husdyr i store dele af verden inklusiv det meste af Europa, Syd- og Nordamerika, Canada, Australien og Asien. I Asien domineres husdyr-MRSA dog af MRSA af en anden subtype

MRSA CC398 findes primært hos svin, men er i udlandet også fundet i en række andre dyr herunder (kød-)kalve, kyllinger, kalkuner og heste og sjældnere i malkekøer. I Danmark er MRSA CC398 næsten udelukkende fundet i svin (deraf navnet svine-MRSA), men der har været enkelte tilfælde hos mink. MRSA er desuden fundet i enkelte prøver fra komælk.

I 2014 viste en stikprøveundersøgelse af 72 avls- og opformeringsgårde, at 63% var MRSA positive og i 2016 viste en stikprøveundersøgelse af 221 slagtesvinsbesætninger, at 88% var positive.
Undersøgelse af prøver fra 65 økologiske svinegårde i 2014 viste at 4 (6%) var positive for husdyr-MRSA CC398. Hos danske heste blev der i en stikprøve fundet MRSA hos 4% i 2015 og ved en undersøgelse af 50 minkfarme i 2015 blev der fundet MRSA hos 34%.
Dyrene er kun meget sjældent syge af MRSA bakterierne.

 
MRSA CC398 ligner de øvrige typer af MRSA på en række punkter:

  • De fleste smittede bærer bakterien på sig, men er ikke syge
  • MRSA CC398 giver de samme typer infektioner – oftest børnesår og bylder
  • MRSA CC398 giver sjældent anledning til alvorlig sygdom hos ellers raske mennesker
  • MRSA CC398 smitter på de samme måder, dvs. primært gennem tæt og gentagen kontakt med dyr eller andre mennesker, der bærer MRSA CC398
  • Der gælder de samme hygiejneforholdsregler, herunder ved indlæggelse på hospital, som ved andre typer af MRSA

 

I Danmark er husdyr-MRSA næsten udelukkende fundet i svin - deraf navnet "svine-MRSA"

I Danmark er husdyr-MRSA næsten udelukkende fundet i svin - deraf navnet "svine-MRSA"