Lad MRSA blive i stalden - undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til dig, der håndterer levende svin. Du kan bl.a. læse om hvad husdyr-MRSA er for en slags bakterie, hvordan du forebygger smitte med husdyr-MRSA, og hvad det betyder for dig, hvis du har husdyr-MRSA.

Der er fra 1. januar 2018 krav om, at personer der arbejder med levende grise, skal gennemgå et obligatorisk hygiejnekursus. 
Kurset gennemgår den nødvendige viden om korrekte hygiejniske metoder, sådan at man kan undgå at tage husdyr-MRSA med ud fra stalden og ud i samfundet. Kurset giver også viden om, hvordan man forholder sig, hvis man bliver smittet med husdyr MRSA – både i hverdagen og hvis man selv eller en fra husstand kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Målgruppen for kurset er danske og udenlandske personer der erhvervsmæssigt håndterer levende grise i en svinebesætning, transporterer eller håndterer levende grise i forbindelse med erhvervsmæssig transport, håndterer levende grise på samlesteder, markeder eller lignende, eller arbejder med modtagelse og håndtering af levende grise på et slagteri. Kurset skal gennemføres indenfor de første 1 måneder fra ansættelse i besætningen og besætningsejer er ansvarlig for at medarbejdere får gennemført kurset. Kurset er gratis og stilles til rådighed som et e-læringsprogram på ca. 1½ time. Kurset er tilgængeligt på både på dansk og engelsk. Kurset er online og kan gennemføres på PC, smartphone eller tablet og afsluttes med et personligt kursusbevis. 
Kurset udbydes af Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA, Statens Serum Institut og kan findes her.
 

Ud over e-learningsprogrammet, der også findes i en åben version, som alle er velkommen til at benytte, findes der også følgende materialer:

Fakta om husdyr-MRSA

Stafylokokker og husdyr-MRSA (pdf)

Forebyggelse af smitte 

Sådan mindsker du risikoen for at sprede smitte med husdyr-MRSA (pdf)

Vask, tør og sprit dine hænder (pdf)

Gå i bad før du tager hjem (pdf)

Smittet med husdyr-MRSA

Smittet med husdyr-MRSA - hvad betyder det for mig? (pdf)