Hvordan forebygges smitte med husdyr-MRSA?

Er der husdyr-MRSA i svinebesætningen, er der stor risiko for, at man bliver bærer af MRSA. For personer, der arbejder med svin, gælder det derfor især om at forhindre, at MRSA kommer uden for stalden.

Personer med hyppig kontakt til MRSA positive besætninger vil være udsat for MRSA, både på kroppen og på tøjet. MRSA spredes normalt primært ved direkte kontakt mellem mennesker og i mindre omfang via forurenede genstande eller via luften, men den høje forekomst af MRSA forurenet støv i stalde gør dog, at dette forhold kan være anderledes i stalde.
For helt at undgå at blive smittet med MRSA i stalden vil det kræve lukket heldragt, handsker og filtreret luft (FFP3 masker). Det skønnes derfor at være urealistisk, at personer, der arbejder hele dagen i MRSA positive svinestalde, kan undgå MRSA-bakterier. Nye danske undersøgelser viser til gengæld, at brug af åndedrætsværn (FFP2 eller FFP3 maske) kan minimere risikoen for at blive bærer af MRSA. Det er derfor muligt for personer, der opholder sig mindre end 3 timer i en stald, at minimere risikoen for at få MRSA ved at anvende maske.
God hygiejne, når man forlader stalden, er meget vigtig for at minimere risikoen for at bringe husdyr-MRSA ud af stalden. God hygiejne indebærer bl.a.

  • At man vasker hænderne grundigt med vand og sæbe, tørrer hænderne i et papirhåndklæde. Såfremt hænderne ikke er synligt forurenede, kan man i stedet desinficere med hånddesinfektionsmiddel (ethanolsprit 70-85% tilsat hudplejemiddel fx glycerol).  Også før pauser er det en god idé både at vaske hænderne og bagefter desinficere dem.
  • Tager bad ved arbejdsdags ophør og skifter fra arbejdstøj til privattøj og undgår forurening af privattøj.
  • Undgå at bringe ting ud og ind af stalden som fx mobiltelefoner, pc o.l.

Man kan læse mere detaljeret om forholdsregler på BARjordtilbord, og af Landbrug og Fødevarers hjemmeside fremgår det desuden, hvordan gårdejere skal forholde sig i forhold til deres ansatte og aftagere af deres dyr.