Infektion med husdyr-MRSA

Infektioner med husdyr-MRSA ses primært hos 15-64 årige personer, og som andre S. aureus typer forårsager husdyr-MRSA overvejende infektion i form af hud og bløddelsinfektioner.

Dybe og alvorlige infektioner med husdyr-MRSA er dog også beskrevet inklusiv blodforgiftninger og hjerteklapbetændelse. Generelt kan siges, at husdyr-MRSA giver samme type infektioner som andre MRSA* .

Infektionstypen og sværhedsgraden er stærkt afhængig af personens immuntilstand, samt om personen er disponeret for infektion. For eksempel er patienter, som er nyopererede, har knogle-proteser, intravenøse katetre eller lignende i risiko for alvorlige infektioner.

Patienter, som ikke har kronisk sygdom eller modtager behandling for andre sygdomme, rammes hyppigst af infektioner i huden, og disse er oftest ikke af alvorlig karakter. Bærere af S. aureus (herunder MRSA) er i øget risiko for at få infektioner sammenlignet med personer, der ikke bærer S. aureus. Studier har vist, at 80 % af blodforgiftninger med S. aureus skyldes patientens egen bærerstamme (selvinfektion).

* Det skal dog bemærkes, at i Danmark overvåges MRSA-infektioner kun ved diagnosetidspunktet. Herudover overvåges MRSA blodforgiftninger. 

Udviklingen i antallet af infektioner

Antallet af mennesker med infektioner som følge af husdyr-MRSA har været stigende gennem årene. Antallet af infektioner og andelen i forhold til det samlede antal ny-diagnosticerede med MRSA er betydeligt lavere for husdyr-MRSA sammenlignet med andre humane MRSA typer. Dette kan dog i høj grad tilskrives den aktive screening for MRSA blandt personer, der har kontakt til svineerhvervet.

Blandt de smittede personer, uden kontakt til svin i 2017, havde 98 infektion på diagnosetidspunktet (51 %), mens de tilsvarende tal for personer med kontakt til svin var 1019 og heraf 174 (17 %) med infektion.

Tabel 1. MRSA samlet antal samt kliniske infektioner, 2013 - 2017

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Antal MRSA CC398 643 1277 1173 1249 1212
- heraf infektioner 156 240 208 218 272
- infektioner i % 24 19 18 17 22
Antal andre typer MRSA 1451 1695 1792 2301 2367
- heraf infektioner 775 875 1147 1138 1194
- infektioner i % 53 52 64 49 50

* Nye retningslinjer for screening på hospitaler for personer med tilknytning til svineerhvervet gør sammenligning til tidligere år vanskelig.

Blodforgiftning og dødsfald

Det første registrerede dødsfald af husdyr-MRSA i Danmark skete i december 2012.
Der er fundet i alt 28 personer med blodforgiftning i perioden 2010-2017, heraf er 7 døde indenfor 30 dage. De 7 afdøde patienter med husdyr-MRSA blodforgiftning havde alle en række alvorlige underliggende sygdomme. Til sammenligning er der i samme periode (2010-17) 223 blodforgiftninger med humane MRSA-typer og yderligere næsten 14.000 blodforgiftninger med antibiotika-følsomme stafylokokker. Dødeligheden i denne periode var næsten 3.000 dødsfald som følge af antibiotika-følsomme stafylokokker.